Công cụ làm việc cá nhân


Thông cáo đặc biệt

(ND - 9/9/2011) - Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin: Ðồng chí VÕ CHÍ CÔNG (tên khai sinh: Võ Toàn), sinh ngày 7-8-1912, quê quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam); thường trú tại số nhà 76/14 đường Quốc Hương, phường Thảo Ðiền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930; vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương tháng 5-1935 (nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam); nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Ðảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 17 phút ngày 8-9-2011 (tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc. Ðồng chí đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ðồng chí mất đi là một tổn thất đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Chí Công theo nghi thức Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Tóm tắt tiểu sử

Đồng chí Võ Chí Công, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Võ Chí Công (tên khai sinh: Võ Toàn).

Sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam). Tham gia hoạt động cách mạng năm 1930, vào Ðảng tháng 5 năm 1935.

QUÁ TRÌNH HOẠT ÐỘNG CÁCH MẠNG

Ðồng chí sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở từ năm 1930 - 1931; tháng 5 năm 1935, đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1936, đồng chí làm Bí thư Chi bộ ghép (một số xã thuộc huyện Tam Kỳ). Năm 1939, làm Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng. Năm 1940, làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng. Năm 1941, đồng chí được phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam - Ðà Nẵng đến Phú Yên. Năm 1942, đồng chí được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

Năm 1943, đồng chí bị địch bắt, kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù giam ở nhà lao Hội An, sau đầy đi nhà tù Buôn Mê Thuột.

Tháng 3 năm 1945, đồng chí ra tù về Quảng Nam làm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam - Ðà Nẵng.

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đồng chí làm Trưởng ty Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93.

Năm 1946, làm Phó ban Tổ chức cán bộ và làm Thanh tra Quân khu V.

Năm 1951, làm Bí thư Ban cán sự Ðông - Bắc Miên, Khu ủy viên khu V.

Năm 1952, làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Ðà Nẵng.

Năm 1954, làm Ðoàn ủy viên cải cách ruộng đất ở khu Việt Bắc.

Năm 1955, làm Phó Bí thư Khu ủy V. Tháng 9 năm 1960, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Khu ủy V.

Năm 1961, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1962, làm Phó Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1964, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy V, Chính ủy Quân khu V.

Năm 1975, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, đồng chí là Phó ban đại diện của Trung ương Ðảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách khu V.

Năm 1976, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI, được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản.

Tháng 12 năm 1976, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Năm 1978, đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam.

Tháng 4 năm 1981, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VII và được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 3 năm 1982, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 6 năm 1986, đồng chí được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 12 năm 1986, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được cử tham gia Ðảng ủy Quân sự Trung ương.

Tháng 4 năm 1987, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Ðồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VII (tháng 6 năm 1991) và khóa VIII (tháng 6 năm 1996). Ðồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

Do công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng.


Danh sách Ban lễ tang Ðồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam

1. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang.

2. Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

6. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

7. Ðồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

9. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

10. Ðồng chí Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

11. Ðồng chí Trung tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

12. Ðồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

13. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

15. Ðồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

16. Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

17. Ðồng chí Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

18. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

19. Ðồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20. Ðồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

22. Ðồng chí Cao Ðức Phát, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23. Ðồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

24. Ðồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

25. Ðồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

26. Ðồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

27. Ðồng chí Nguyễn Ðức Hải, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

28. Ðồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng.

29. Ðồng chí Ðào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

30. Ðồng chí Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tư lệnh Quân khu 5.

31. Ðồng chí Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

32. Ðồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Võ Chí Công

Tang lễ đồng chí Võ Chí Công được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Võ Chí Công quàn tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày 10 và 11-9-2011.

Lễ truy điệu trọng thể đồng chí Võ Chí Công được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 12-9-2011.

Lễ an táng đồng chí Võ Chí Công cùng ngày tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Ðài Truyền hình Việt Nam và Ðài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Võ Chí Công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Ðình, Hà Nội và tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam.

Trong hai ngày tang lễ đồng chí Võ Chí Công (ngày 10 và ngày 11-9-2011), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

BAN LỄ TANG