Công cụ làm việc cá nhân


Ngoại giao kinh tế

31-08-2007 Đến đâu để được tư vấn thu thập thông tin thống kê?
20-08-2007 Thúc đẩy các dự án lớn
16-08-2007 FDI hướng dòng chảy vào dịch vụ
16-08-2007 Thuê tư vấn nước ngoài phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và hiệu quả
16-08-2007 Để các doanh nghiệp tránh rủi ro trong xuất khẩu cần phải am hiểu “luật chơi”
15-08-2007 Hiệp định phục vụ mậu dịch: Động lực mới thúc đẩy CAEXPO
15-08-2007 Đẩy mạnh sự hiện diện Thương mại của Việt Nam tại các nước ASEAN
15-08-2007 Thành lập điểm thông báo và hỏi đáp GATS của Việt Nam
14-08-2007 Việt Nam kiên quyết loại bỏ dư lượng kháng sinh trong mặt hàng thủy sản
14-08-2007 EWEC là cơ hội để tăng cường liên kết tiểu vùng
14-08-2007 Xuất khẩu hàng dệt may: Chú trọng thị trường Nhật Bản và EU
13-08-2007 Phải báo cáo định kỳ các chương trình, dự án ODA
09-08-2007 Những điều Doanh nghiệp cần biết khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU
26-07-2007 Khuyến khích DN nước ngoài đầu tư phát triển nguồn điện
24-07-2007 Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng
10-07-2007 Việt Nam khảo sát khu thương mại tự do tại Chilê
10-07-2007 Tập trung vào mặt hàng công nghiệp có hàm lượng lao động cao
05-07-2007 Hợp tác lao động Việt Nam-Li Bi đang được tăng cường
01-07-2007 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2006 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2007
30-06-2007 DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỜI KỲ 2005-2010