‘Mark Zuckerberg’ của Nigeria, người đưa công nghệ vào giáo dục