NIGERIA YÊU CẦU NGƯỜI ĐĂNG KÝ SIM PHẢI CHỤP ẢNH CHÂN DUNG KÈM THEO DẤU VÂN TAY