Nigeria yêu cầu người đăng ký SIM phải chụp ảnh chân dung kèm theo dấu vân tay