CHIẾC “TỦ LẠNH” ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO VIÊN NGƯỜI NIGERIA: KHÔNG CẦN CẮM ĐIỆN VẪN GIỮ THỨC ĂN TƯƠI NGON ĐẾN 27 NGÀY