Giải mã chàng trai “Du học sinh Mỹ” có khả năng truyền lửa