GIẢI PHÁP “ĐỔI RÁC LẤY QUÀ” CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN Ở NIGERIA