KHI NHẬN ÁO THUN ĐỒNG PHỤC TỪ XƯỞNG MAY CẦN KIỂM TRA NHỮNG GÌ?