Khi nhận áo thun đồng phục từ xưởng may cần kiểm tra những gì?