NHÓM NỮ SINH NIGERIA GIÀNH GIẢI CÔNG NGHỆ CỦA MỸ SAU 5 THÁNG BIẾT ĐẾN MÁY TÍNH