Sự thật vụ sao Nigeria đá hoa hậu cũ, lấy hoa hậu mới