Thời trang tóc độc đáo của Nigeria từ hơn 40 năm trước