TRUNG QUỐC ĐẦU TƯ 40 TỶ USD CHO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG Ở NIGERIA