Trung Quốc đầu tư 40 tỷ USD cho các dự án năng lượng ở Nigeria