Chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ sớm sẽ mang lại lợi ích gì?