DU HỌC MỸ BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?