Gian lận điểm thi: Trả về điểm thật, nhiều em từ ‘đỉnh cao xuống vực sâu’