NHỮNG THÁCH THỨC PHẢI ĐỐI MẶT TRONG QUÁ TRÌNH NỘP HỒ SƠ DU HỌC MỸ