SINH VIÊN NIGERIA BẢO VỆ ĐỒ ÁN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM TẠI VIỆT NAM