NGƯỜI DÂN ĐÔNG BẮC NIGERIA CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ KHẨN CẤP ĐỂ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC