Xuất khẩu dầu mỏ của Nigeria dự kiến vượt 2 triệu thùng/ngày, cao nhất 17 tháng