Dấu hiệu bệnh lậu ở miệng, họng – Hình ảnh nhận biết