Dịch tả hoành hành ở Nigeria làm hơn 60 người thiệt mạng