BLV Quang Huy, Quang Tùng, Long Vũ và Anh Ngọc nhận định trái chiều kết quả trận Ý và Anh