NIGERIA VIỆTTHỂ THAOVỪA ĐỔ BỘ ĐẾN NƯỚC NGA, ĐỘI TUYỂN NIGERIA TIẾP TỤC GÂY ‘SỐT’ VỚI KIỂU TRANG PHỤC MỚI VỪA ĐỔ BỘ ĐẾN NƯỚC NGA, ĐỘI TUYỂN NIGERIA TIẾP TỤC GÂY ‘SỐT’ VỚI KIỂU TRANG PHỤC MỚI