Nhóm nữ sinh Nigeria giành giải công nghệ của Mỹ sau 5 tháng biết đến máy tính